O firmie

Przede wszystkim jakość.  Główną działalnością firmy NOXTEEL Sp. z o.o. jest produkcja i dystrybucja własnych urządzeń i produktów, wykonywanych w Zakładzie Produkcyjnym w Trzebinii (Polska). Posiadany park maszynowy oraz kompetencje kadry technicznej pozwalają na opracowywanie autorskich projektów i konstrukcji oraz produkcję wysokiej jakości urządzeń i elementów, w celu zapewnienia najwyższej jakości i zadowolenia użytkowników. Spółka prowadzi również zlecone usługi związane z obróbką i spawaniem stali nierdzewnych. _______________________________________________________________________________________________________ __________________ Quality first. The main area of business for NOXTEEL Sp. z o.o. is production and distribution of original appliances and products manufactured in a production plant in Trzebinia (Poland). The machine park we own, and our technical personnel’s competences enable us to prepare original designs and constructions, and to produce high quality appliances and components to provide the highest quality and user’s satisfaction. The company also provides services of processing and welding of stainless steels.

Nasza oferta handlowa

AGD, gastronomia, segregacja odpadów   Household appliances, gastronomy, waste segregation

Czy wiesz że

WSPÓŁPRACA.

Cooperation
DISTRIBUTION
We will establish cooperation with representatives, traders from EU countries in the field of product distribution.
PRODUCTION LICENSING
We will grant licenses for the production of equipment to companies from the EU, we offer training, know-how and cooperation in the field of production and distribution.
MANUFACTURING
If you are interested in cooperation, please submit an offer via email.

Najnowsze wieści

Dbajmy  o środowisko
Zobacz artykuły

Skontaktuj się z nami

Preferujemy zapytania w formie e-mail.
Adres
NOXTEEL Sp.z o.o. , ul. Marszałka Piłsudskiego 142A 32-540 Trzebinia, Polska
Email