O firmie

Przede wszystkim jakość.  Główną działalnością firmy NOXTEEL Sp. z o.o. jest produkcja i dystrybucja własnych urządzeń i produktów, wykonywanych w Zakładzie Produkcyjnym w Bielsku-Białej (Polska). Posiadany park maszynowy oraz kompetencje kadry technicznej pozwalają na opracowywanie autorskich projektów i konstrukcji oraz produkcję wysokiej jakości urządzeń i elementów, w celu zapewnienia najwyższej jakości i zadowolenia użytkowników. Spółka prowadzi również zlecone usługi związane z obróbką i spawaniem stali nierdzewnych. _______________________________________________________________________________________________________ __________________ Quality first. The main area of business for NOXTEEL Sp. z o.o. is production and distribution of original appliances and products manufactured in a production plant in Bielsko-Biała (Poland). The machine park we own, and our technical personnel’s competences enable us to prepare original designs and constructions, and to produce high quality appliances and components to provide the highest quality and user’s satisfaction. The company also provides services of processing and welding of stainless steels.

Nasza oferta handlowa

AGD, gastronomia, segregacja odpadów   Household appliances, gastronomy, waste segregation

Czy wiesz że

WSPÓŁPRACA.

Cooperation
LICENCJONOWANIE PRODUKCJI
Udzielimy licencji na produkcję urządzeń firmom z UE, oferujemy szkolenie, know-how i współpracę w zakresie produkcji i dystrybucji.
DYSTRYBUCJA
Nawiążemy współpracę z przedstawicielami, handlowcami z krajów UE w zakresie dystrybucji produktów.
PRODUKCJA
W przypadku zainteresowania kooperacją, prosimy o złożenie oferty poprzez email.

Najnowsze wieści

Dbajmy  o środowisko
Zobacz artykuły

Skontaktuj się z nami

Preferujemy zapytania w formie e-mail.
Adres
NOXTEEL Sp.z o.o. ul. Michałowicza 12 43-300 Bielsko-Biała , Polska
Email