BUTELKA PET

PET (politereftalan etylenu) – podstawowym składnikiem tego tworzywa są naturalne i syntetyczne polimery powstające w wyniku przeróbki ropy naftowej . Czas rozkładu butelki PET, może wynosić nawet kilka tysięcy lat, a w tym czasie mogą uwalniać się do środowiska naturalnego szkodliwe związki, groźne zarówno dla środowiska jak i zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt. Butelki PET nadają się do ponownego przetworzenia, w wyniku, którego uzyskuje się m.in.: włókna i przędze, folie, meble, części wyposażenia wnętrz samochodów, żywice poliestrowe, oleje opałowe. Stosując w codziennym życiu system segregacji odpadów, sprawiamy że taki materiał nie będzie zalegał w ziemi, zanieczyszczając otoczenie, trafi do recyklingu i będzie wykorzystany przy produkcji nowych opakowań. Rocznie produkuje się na świecie ponad 25 mln ton opakować PET.

Co zrobić aby ograniczać ilość odpadów?