BUTELKA PET

BUTELKA PET PET (politereftalan etylenu) – podstawowym składnikiem tego tworzywa są naturalne i syntetyczne polimery powstające w wyniku przeróbki ropy naftowej . Czas rozkładu butelki PET, może wynosić nawet kilka tysięcy lat, a w tym czasie mogą uwalniać się do środowiska naturalnego szkodliwe związki, groźne zarówno dla środowiska jak i zdrowia oraz życia ludzi i […]

Read more
„Odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce.”

Według brytyjskiego dziennika The Guardian w ciągu jednej minuty na całym świecie kupujemy ich około 1 miliona. Co gorsza, do roku 2021 wielkość ta wzrośnie o 20% co oznacza, że w 2020 ich sprzedaż wyniesie ponad pół miliarda rocznie. W 2016 na świecie sprzedano ponad 480 mld plastikowych butelek. 10 lat wcześniej – 300 miliardów. […]

Read more
Czy wiesz że

Do 1 stycznia 2025 r. państwa członkowskie nie przyjmują na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne odpadów nadających się do recyklingu, w tym tworzyw sztucznych, metali, szkła, papieru i tektury oraz odpadów ulegających biodegradacji. W 2020 r., zgodnie z regulacjami unijnymi, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, […]

Read more